Zakladanie investičných fondov

Hedgeové fondy

Investičné fondy sa rozdeľujú na niekoľko kategórií, naša spoločnosť sa špecializuje na zakladania otvorených investičných fondov, často nazývaných ako hedgeové fondy. Väčšina svetových hedgeových fondov sídli na Kajmanských ostrovoch (až 85% všetkých fondov). Ostatné fondy sú umiestnené v krajinách ako Britské Panenské ostrovy, Bermudy, Jersey, Luxemburg alebo Malta. Dôvodom pre založenie hedgeového fondu je nízka regulácia pri investovaní, fondy môže investovať do všetkých tried aktív, long/short s vysokou pákou, držať podiely v spoločnostiach podľa rôznych sektorov, maturity, dividendových výnosov alebo územia. Investorov na hedgeových fondoch priťahuje možnosť vysokých ziskov, ktorá je však spojená s vysokým rizikom straty. Každý hedgeový fond je iný a závisí od stratégie fondu, ktorú zvolí správca. Samotný fond nemá právnu subjektivitu, je vždy založený spoločnosťou, ktorá ho spravuje.
Založenie vlastného fondu je finančne náročné a vyžaduje si vysoký vstupný kapitál. Každý fond môže byť samostatný, alebo tvoriť štruktúru fondov (cells), ktoré môžu byť od seba nezávislé. Fond nemá žiaden iný majetok, než aktíva z investovaného portfólia a hotovosť. Fond nemá zamestnancov, manažér fondu býva zamestnancom spoločnosti, ktorá fond založila. Fond tvorí zisk tak, že si správcovská spoločnosť ročne účtuje poplatok za investovanie do fondu (zvykne byť od 1 do 4%) a podiel na zisku (zvykne byť od 20 do 30%). Každý fond musí mať administrátora fondu, ktorý je zodpovedný za výpočet hodnoty fondu a ďalšie administratívne funkcie.
Pre začínajúcich manažérov máme riešenie, ktoré umožňuje znížiť náklady na založenie vlastného fondu prostredníctvom založenie sub-fondu už v existujúcej štruktúre fondov, kde sa právne oddelí majetok a záväzky sub-fondu od ostatných častí fondu a iných sub-fondov a využíva sa už vytvorená infraštruktúra služieb, riadenia a manažovania fondu. Riešenie je veľmi populárne medzi novými a začínajúcimi manažérmi, ktorí ešte nemajú dostatočné kapitálové zázemie a klientelu.


Private equity fondy

Okrem hedgeových fondov ponúkame aj založenie private equity fondu, ktorý sa zvykne radiť medzi zatvorené investičné fondy. Private equity fondy investujú prostriedky do aktív, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, napr. startupy, spoločnosti s ekonomickými problémami atď. Oproti hedge fondom sa private equity fond odlišuje napr. dĺžkou viazanosti investície, likviditou, štruktúrou poplatkov a reštrikciami pri investovaní.

 

Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte nás