Veľká Británia

Veľká Británia je piatou najväčšou ekonomikou sveta. Spolu s New Yorkom a Tokiom je hlavné mesto Londýn považované za najdôležitejšie finančné centrum sveta. Aj keď je Veľká Británia súčasťou Európskej Únie, odmieta zaviesť euro a udržuje si svoju vlastnú menu – libru.

Aj keď sa Veľká Británia nepovažuje za daňový raj, forma spoločnosti Limited (podobná ako naša s.r.o.) je veľmi populárna a jednoduchosť jej založenia a dobré meno priťahuje pozornosť. Zdaňovanie je výhodné aj vďaka množstvu zmlúv o zamedzení dvojitého zďanenia a celá administrácia spoločnosti je veľmi jednoduchá. Britské Limited sa často používajú na podnikanie v krajinách EU ako pobočky zahraničných spoločností. Sú rôzne možnosti, ako využiť spoločnosť založenú vo Veľkej Británii – materská spoločnosť holdingu, obchodná spoločnosť, sprostredkovanie, online podnikanie atď. Nevýhodou je obrovský počet spoločností, ktoré sú už v Británii založené a nedostatok vhodných názvov. Pri zakladaní britskej limited odporúčame len full nominee služby, hlavne kvôli verejne dostupnému obchodnému registru.

Základné informácie pre založenie firmy vo Veľkej Británii:

 • Druh spoločnosti: Limited (LTD)
 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: 1 deň
 • Typ práva: obyčajové (common law)
 • Výška dane pre firmy: 20% štandardne, podľa obratu a spôsobu podnikania viac, alebo 0
 • Povinnosť podávať daňové priznanie: áno
 • Povinnosť viesť účtovníctvo: áno
 • Minimálny počet akcionárov (spoločníkov): 1
 • Minimálny počet riaditeľov (konateľov): 1
 • Akciový kapitál: od 1GBP, nie je obmedzený a nie je ho potrebné splatiť
 • Mena v ktorej môže byť kapitál uvedený: GBP
 • Verejne dostupný register firiem: áno
 • Povinnosť menovať sekretára spoločnosti: áno
 • Zmena sídla do inej krajiny: áno
 • Umiestnenie krajiny na šedej listine OECD: nie
 • Miesto konania valných zhromaždení: kdekoľvek na svete
 • Existencia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so SR a ČR: áno
 • Existencia zmlúv o výmene daňových informácií so SR a ČR: áno
Cena za založenie prvý rok v ďalších rokoch
LTD spoločnosť 799€ 499€
LTD + full nominee služba 1499€ 1199€

Pri britskej Limited je nutné rátať s nákladmi na vedenie účtovníctva a podávanie daňového priznania. Cena je pohyblivá a je možné ju dohodnúť pri osobnom stretnutí. Neaktívne spoločnosti, priamo nepodnikajúce z územia Veľkej Británie, majú výhodnejšiu a nenáročnejšiu administráciu. V niektorých prípadoch môže/musí britská Limited požiadať aj o registráciu VAT (naše DPH).

V cene sú všetky potrebné dokumenty, kuriér a plné moci v eformáte (Certificate of incorporation, Memorandum and Articles of Incorporation, Share Register form, General Power of Attorney atď. v prvom roku podnikania).

Ďalšie doplnkové služby:
Zmeny v spoločnosti ako zmena spoločníkov a konateľov 299€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovaných dokumentov 199€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovanej plnej moci 199€
Zmena registračného agenta a sídla spoločnosti 299€
Vystavenie certifikátu „Good Standing” 199€
Vystavenie certifikátu „Incumbency” 199€
Kuriérske služby kvôli doručeniu dokladov od 50€
Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte násBooking.com