Únik informácií spoločnosti Mossack and Fonseca

V médiách rezonuje najnovší únik informácii z panamskej právnickej spoločnosti Mossack and Fonseca o viac než 200 tisíc offshore firmách a ich klientoch. Tento ďalekosiahly únik informácií, za viac než 40 rokov činnosti tejto spoločnosti, svedčí okrem iného aj o závažnom podcenení bezpečnostného rizika v komunikácii, tak isto aj v archivácii dát. Vypracovaná moderná stratégia komunikácie cez PGP šifrovanie a bezpečné archivovanie dát je v dnešnej dobe nutnosťou. Je to výzva pre všetky spoločnosti, čo sa venujú podobnej problematike, aby zvýšili bezpečnosť a investovali do ochrany dát a v maximálnej možnej miere zabránili podobným udalostiam.

Treba však upozorniť, že problém je často i na strane klientov, ktorí v rámci zóny pohodlnosti nechcú prijať bezpečné komunikačné stratégie, odmietajú PGP šifrovanie, používajú verejné emailové služby ako gmail, hotmail, yahoo. V našich končinách často azet, centrum, alebo seznam. Sám Google nepovažuje službu gmail za súkromnú, dáta užívateľov sa pravidelne analyzujú za účelom cielenia reklám a iných marketingových aktivít.

Vyzývame vás, aby ste začali brať vážne internetovú bezpečnosť, naučili sa používať šifrovanú komunikáciu a posielali dôležité dokumenty a otázky prostredníctvom PGP messagov.

Používanie PGP komunikácie nie je jednoduchá vec pre bežného používateľa, preto počas apríla ponúkame možnosť naučiť sa používať PGP a ochrániť si svoju komunikáciu. Individuálne školenie v dĺžke 30 minút je možné objednať na info@worldassets.sk (predmet emailu PGP), v cene 50 EUR (20% zľava pre našich klientov).