Podnikajte v ČR

Ceska republika

Naša ponuka založenia a predaja spoločností bola rozšírená o spoločnosti v ČR. Ponúkame založenie a predaj už hotových ready-made spoločností (S.R.O., A.S., SE). Pre mnoho podnikateľov je to vhodnejšia varianta, než podnikanie prostredníctvom lokálnej spoločnosti, či už kvôli nižšiemu daňovému zataženiu, jednoduchšej registrácii k DPH, alebo celkovej administrácie. K novozaloženým alebo kúpeným spoločnostiam ponúkame kompletný servis, vrátane sídla, vedenia účtovníctva, registrácie k DPH, právneho a daňového poradenstva. Viac info