Otváranie offshore bankových účtov

Otváranie bankových účtov

Otvorenie bankového účtu pre offshore alebo onshore spoločnosť je takmer nevyhnutnosťou, v niektorých jurisdikciách je to povinnosť.

Ak nie je offshore spoločnosť založená len za účelom držby podielov vo firmách, na bankový účet budú prichádzať a z účtu odchádzať platby za faktúry. Ale aj holdingová spoločnosť by mala aspoň raz ročne dostať dividendy zo zisku za podiely, ktoré drží. Pri rozhodovaní, kde založiť spoločnosť, by sa mal brať do úvahy aj výber vhodnej banky.

Niektoré banky, sídliace hlavne v onshore jurisdikciách, apriori odmietajú offshore spoločnosti ako svojich klientov. Je veľmi problematické otvoriť si účet pre offshore spoločnosť v domácej banke bez toho, aby ste banke nezverili, kto je skutočný vlastník spoločnosti a kto bude mať prístup k účtu, prípadne na koho bude vystavená platobná karta.

Offshore bankové účty sú nielen pre firmy, ale aj pre fyzické osoby. Asistujeme pri výbere správnej zahraničnej banky, výbere meny alebo mien, na ktoré je účet vedený a zabezpečujeme našim klientom celý proces otvorenia.
Našimi bankovými partnermi sú preverené banky s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti privátneho, retailového a firemného bankovníctva.

Spolupracujeme len s bankami, ktoré dodržujú diskrétnosť, absolútne rešpektovanie bankového tajomstva a majú kvalitný servis ohľadom starostlivosti o zákazníka. Upozorňujeme, že vo väčšine štátov Európskej Únie a hlavne na Slovensku a v Čechách, je minimálne dodržiavaný inštitút o bankovom tajomstve, dalo by sa povedať, že bankové tajomstvo takmer neexistuje. Krajiny s dlhoročným imidžom pre diskrétne bankové účty sú nútené podpisovať rôzne zmluvy o výmene informácii o vedení účtov cudzích zahraničných príslušníkov a neodporúčame preto v niektorých krajinách účty otvárať.

Každá offshore banka si preveruje svojich budúcich klientov, zdroj príjmov a je potrebné predložiť rôzne doklady s ohľadom na príslušnú legislatívu. Medzi štandardne požadované doklady patrí notársky overený pas, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz, a potvrdenie o vedení účtu v banke.

Otvorenie účtu môže byť proces, ktorý trvá dlhšie, niekedy sa čas od podania žiadosti o otvorenie účtu môže bez patričnej prípravy natiahnuť na niekoľko týždňov.

K bankovému účtu si môžete nechať vydať aj platobnú kartu, napr. Mastercard alebo Visa, s ktorou môžete platiť v miliónoch obchodoch po celom svete alebo si vyberať hotovosť v bankomate.

Hlavné výhody offshore bankového účtu:

  • Vlastníctvo väčšieho množstva prostriedkov na bežnom účte v domácej krajine môže viesť k problémom, že budete vytipovaný kriminálnymi živlami a môže viesť k únosom, krádežiam a vydieraniam.
  • V prípade bankrotu a ručenia za dlhy svojim majetkom nie je offshore účet a prostriedky na ňom k dispozícií exekučným a súdnym orgánom v domácom štáte a je chránený pred veriteľmi.
  • V prípade rozvodu alebo iných problémov so spoločným majetkom je váš offshore účet v bezpečí pred partnerom/partnermi.
  • V prípade uvalenia jednorazovej majetkovej dane na vklady (hovorí sa o výške sadzby od 10 do 30%), ktorú navrhuje Medzinárodný menový fond a Bundesbank, nebudú vaše prostriedky zdanené.
  • Diverzifikácia finančných prostriedok mimo európskeho bankového sektora, ktorý je smerovaný do Bankovej Únie, kde sa počíta so zachraňovaním bánk na úkor vkladateľov.
  • Jednoduchý presun medzi rôznymi menami, napr. USD, EUR, GBP, CAD, AUD.
  • Účet je možné založiť aj na diaľku, nie je nutná osobná návšteva kamennej pobočky banky.
  • Veľmi kvalitné personálne zázemie offshore bánk, kvalitný internet banking a ďalšie služby.
  • Možnosť otvoriť si popri klasickom účte aj brokerský a spravovať si vlastné portfólio investícií, alebo si nechať svoj účet spravovať profesionálnym správcom, výnosy z obchodovania nie sú zdaňované.
  • Možnosť prepojiť si svoj účet s E-commerce a prijímať platby za tovar a služby online a prostriedky si ukladať v bezpečnej zahraničnej banke.

 

Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte nás