O nás

WAM (World Assets Management) je popredný CSP (Corporate Services Provider) špecializujúci sa na zakladanie zahraničných spoločností, medzinárodné daňové plánovanie a správu majetku. Našou súčasťou sú skúsení právnici, ekonómovia, odborníci na drahé a strategické kovy, daňoví poradcovia, privátni bankári a ďalší kvalifikovaní odborníci v oblasti korporátneho práva, finančného plánovania, ochrany a správy majetku, investovania a daňovej optimalizácie.

Naším klientom pomáhame chrániť a zveľaďovať majetok, rozvíjať a internacionalizovať podnikanie, s využitím dostupných a legálnych prostriedkov. Maximálny dôraz kladieme na diskrétnosť, kvalitu služieb a cenovú dostupnosť.

Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je asistovať pri ochrane majetku, súkromia a príjmov pred možným systémovým rizikom. Situácia v krajinách EU, USA, Japonska a iných, kde rast zadĺženosti a veľkosti štátneho aparátu prekročil kritický bod možného návratu do normálu, je znepokojivá a alarmujúca. Politické elity sa správajú a rozhadzujú prostriedky spôsobom, ako by neexistoval žiaden zajtrajšok. Je len otázkou času, kedy dôjde k ďalšiemu rastu daní, a to hlavne majetkových. Je potrebné sa na to pripraviť v predstihu a nespoliehať sa na zázrak. Internacionalizácia aktív, podnikania a osobného života je podľa nás jeden zo spôsobov, ktorý pri správnej implementácii dokáže ochrániť významnú časť majetku pred možným rizikom.
Radšej o rok skôr, ako o deň neskôr!

Ako postupovať, aby bol ochránený majetok a príjmy v najvyššej možnej miere a aby štruktúra ochrany vydržala dlhodobo?

  • Osobné stretnutie so zástupcom našej spoločnosti a úvodná analýza štruktúry podnikania, majetku a cieľov.
  • Založenie spoločnosti alebo vytvorenie komplexnej štruktúry spoločností. Dôraz kladieme na funkčnosť, zníženie nákladov a daňového zaťaženia podnikania, často spojenú s vytvorením závoja anonymity a zníženia expozície klienta pred finančnými „predátormi“.
  • Pri existencii firemnej štruktúry, ktorá nezodpovedá možnostiam, ktoré medzinárodné finančné plánovanie poskytuje, doplnenie štruktúry o vhodné subjekty a prispôsobenie podnikania novým možnostiam.
  • Diverzifikovať, ochrániť finančné aktíva a minimalizovať riziko straty alebo znehodnotenia finančných prostriedkov. Často dochádza k situácii, že osoba vlastní majetok len v jednom štáte, má príjmy len z jedného štátu či spriaznených štátov (ako je napr. Európska Únia) a má svoje prostriedky uložené len v jednom aktíve (napr. termínovaný účet), v jednej alebo viacerých finančných inštitúciách pôsobiacich v jednom štáte alebo v spriaznenom zoskupení štátov. Tento spôsob spravovania aktív je veľmi rizikový a stačí napr. rozpad spoločnej meny – eura a výsledkom môže byť strata takmer celého majetku.
  • Investovanie a spravovanie finančných aktív podľa aktuálnych možností s cieľom nielen aktíva ochrániť, ale ich aj zhodnotiť a dosiahnuť primeraný výnos pri primeranom riziku. Všetko v súlade s  dôsledným medzinárodným finančným a daňovým plánovaním, ktoré eliminuje neprimeranú daňovú záťaž legálnym spôsobom.
  • Geopolitická diverzifikácia je v podstate zhrnutie predošlých krokov, jej zmyslom je nastaviť a skĺbiť majetok, podnikanie a ich ochranu pomocou rôznych jurisdikcií a dostupných nástrojov na vytvorenie dlhodobej fungujúcej štruktúry. Osoba, ktorá vlastní firmy v rôznych štátoch, má účty v rôznych svetových bankách, drahé kovy na rôznych miestach sveta, je oveľa viac ochránená, než bežná osoba, ktorý má „všetky vajíčka v jednom košíku“.
  • Neustále sledovanie noviniek, trendov, zákonov, obmedzení. Reagovať na nové skutočnosti, presúvať v prípade nutnosti svoje aktíva do iných jurisdikcií, sťahovanie sídiel firiem do iných štátov, presuny medzi jednotlivými skupinami aktív.