Naše služby

WAM poskytuje diskrétne služby na mieru širokej škále klientov so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, ochranu a zhodnocovanie majetku. Oba hlavné smery zamerania spolu súvisia, prekrývajú sa a pri správnej realizácii a implementácii môžu výrazne zvýšiť príjem a zhodnotiť majetok.

Core business spoločnosti WAM je zakladanie zahraničných spoločností a otváranie offshore bankových účtov. S tým súvisia ďalšie aktivity, ako je zakladanie špecializovaných, licencovaných a regulovaných spoločností v zahraničí a možností ako aktívne využívať tieto právne entity na obchodovanie, investovanie a spravovanie majetku. Medzi našich klientov patrí široká škála podnikateľov a HNWI (high net worth individuals), ktorá aktívne využíva medzinárodné, právne, a podnikateľské prostredie na maximalizáciu zisku pri minimalizácii administratívnej záťaže podnikania.

Naše na mieru poskytované služby využívajú podnikatelia z rôznych sektorov, ako napr. importéri a exportéri tovarov do/zo zahraničia, obchodníci s burzovými inštrumentmi (akcie, komodity, ETF, forex, opcie), správcovia majetku, poskytovatelia IT služieb, internetoví podnikatelia, podnikatelia v oblasti priameho predaja, marketingu, reklamné agentúry, angel investori či investori hľadajúci zaujímavé investičné príležitosti.

PAUŠÁLNE PORADENSKÉ SLUŽBY

WAM ponúka klientom možnosť využitia tzv. paušálnych služieb na polročnej a ročnej bázy. Paušálne poskytované služby sú vyhľadávané hlavne skúsenými podnikateľmi využívajúcimi zložité štruktúry prepojenia firiem v rôznych jurisdikciách a na to nadväzujúce bilaterálne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o výmene informácií, ale aj začínajúci podnikateľmi, ktorí sa ešte dostatočne neorientujú v medzinárodnom podnikaní.

Na základe dohody medzi WAM a našimi klientmi ponúkame pravidelné konzultačné a poradenské služby súvisiace s reálnym fungovaním podnikateľských štruktúr, napr. poradenstvo pri operatívnej činnosti firiem, akvizíciach, nezávislom zhodnotení podnikateľských príležitostí, zúčastňovaní sa pri rokovaniach s partnermi doma a v zahraničí, asistenciu pri medzinárodných obchodných transakciách a investičných rozhodnutiach. Keďže relevantné poradenstvo vyžaduje detailné poznanie operácií spoločnosti, súčasťou dohody je aj zmluva o mlčanlivosti – NDA (non-disclosure agreement). Poskytujeme aj ekonomické poradenstvo pri spravovaní portfólia akcií, či už dividendového, alebo rastového. Orientujeme sa na sektor ťažby komodít, spracovania a distribúcie surovín a energií (drahé kovy, ropa, plyn, urán, strategické kovy, REE), produkciu potravín a iných nevyhnutných vecí na dennodenné fungovanie spoločnosti.

Ocenenie paušálnych služieb je založené na odbornej a časovej náročnosti služieb.

Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte nás