Madeira

Madeira je súostrovie v Atlantickom oceáne, patriace Portugalsku. Má však štatút autonómneho územia s vlastnou vládou, správou a legislatívou. Na ostrovoch s rozlohou 800 kilometrov štvorcových žije necelých tristo tisíc ľudí, oficiálnym jazykom je portugalčina a menou je euro. Madeira je súčasť Európskej Únie.

Madeira je jedným z najlepších miest v EU, kde si založiť spoločnosť orientovanú na import/export z a do únie, lodnú dopravu, e-biznis, služby či realitné investície. Hlavnými výhodami sú veľmi nízke dane, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré má Portugalsko podpísané, veľmi dobré a rešpektované meno jurisdikcie a plné oslobodenie od zrážkových daní z vyplatených dividend, úrokov a licenčných poplatkov. Firmy založené v Madeire sa využívajú aj ako holding spoločnosti a nové spoločnosti založené v rokoch 2013 až 2020 majú len 5% zdanenie. Pri zamestnaní 2 ľudí je možné dostať výnimku zo zdanenia až do výšky 2 miliónov eur, pri väčšom množstve vytvorených pracovných miest až do výšky 150 miliónov eur. Minimálna mzda v Madeire je v súčasnosti vo výške 450 eur. Madeiru považujeme za lepšiu jurisdikciu než Cyprus, avšak náklady na založenie a správu sú vyššie, daňové sadzby však tento nedostatok nahradia. Založiť spoločnosť v Madeire odporúčame však len pre väčšie spoločnosti s s vyšším obratom.

Madeira nie je a nikdy nebola považovaná za „offshore jurisdikciu“, OECD ani EU ju nikdy neviedla ako daňový raj, avšak priaznivé daňové sadzby sú často využívané väčšími firmami.

Základné informácie pre založenie firmy na Madeire:

 • Druh spoločnosti: Lda (Limitada), možnosť založiť aj SA (Sociedade anonima)
 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: cca 15 dní
 • Typ práva: občianske (civil law)
 • Výška dane pre firmy: 5%, mnohé formy príjmu sú však oslobodené
 • Povinnosť podávať daňové priznanie: áno
 • Povinnosť viesť účtovníctvo: áno
 • Minimálny počet akcionárov (spoločníkov): 1
 • Minimálny počet riaditeľov (konateľov): 1, pre využitie všetkých daňových výhod je niekedy nutné mať viac riaditeľov
 • Akciový kapitál: štandardne 5000€, nutné splatiť, pri SA je to 50000€
 • Mena v ktorej môže byť kapitál uvedený: EUR
 • Verejne dostupný register firiem: áno
 • Povinnosť menovať sekretára spoločnosti: nie
 • Zmena sídla do inej krajiny: áno
 • Umiestnenie krajiny na šedej listine OECD: nie
 • Miesto konania valných zhromaždení: kdekoľvek na svete
 • Existencia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so SR a ČR: áno
 • Existencia zmlúv o výmene daňových informácií so SR a ČR: áno
Cena za založenie prvý rok v ďalších rokoch
IBC spoločnosť 6299€ 4999€
IBC + full nominee služba 8999€ 6699€

V cene sú všetky potrebné dokumenty, kuriér a plné moci pre podnikanie overené apostilom (Certificate of incorporation, Memorandum and Articles of Incorporation, Share Register form, General Power of Attorney atď. v prvom roku podnikania). Pri výbere podnikania v Madeire odporúčame využiť jedine nominee služby! K poplatkom za založenie a správu firmy je nutné pripočítať náklady na účtovníctvo, podanie daňového priznania a audit. Ceny sú len orientačné, spresniť ich vieme na základe počtu transakcií a výšky obratu za rok:

Audit neaktívna spoločnosť 1499€
Audit aktívna spoločnosť 1999€
Vedenie účtovníctva na základe transakcií/td> od 799€
Ďalšie doplnkové služby:
Zmeny v spoločnosti ako zmena spoločníkov a konateľov 1999€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovaných dokumentov 699€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovanej plnej moci 699€
Zmena registračného agenta a sídla spoločnosti 3499€
Kuriérske služby kvôli doručeniu dokladov od 70€
Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte násBooking.com