Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia znamená legálne zníženie daňovej povinnosti. WAM vám sprostredkuje daňové poradenstvo a vypracovanie komplexného návrhu legálnej štruktúry podnikania, ktorá vám ušetrí nemalé výdavky a pomôže zvýšiť ziskovosť.

Daňová optimalizácia neznamená daňový únik ani úmyselné krátenie daní. Našimi partnermi sú renomovaní daňoví poradcovia s dlhoročnou praxou a oprávneniami vykonávať túto činnosť. Pre záujemcov vieme zabezpečiť komplexné vypracovanie návrhu založenia podnikateľskej štruktúry, alebo prebudovanie už existujúcej štruktúry.

Prvým krokom je stretnutie so zástupcom našej spoločnosti a podpísanie NDA (Non-disclosure agreement) – zmluvy o mlčanlivosti. Po podpise zmluvy je potrebné vyplniť základný dotazník ohľadom existujúceho alebo pripravovaného podnikania. Pre vypracovanie komplexného návrhu je potrebné dostať odpovede na detailné otázky ohľadom podnikania, peňažných tokoch, osobách a ich daňových rezidenciách, obrate, zisku, nákladoch atď. V ďalšom kroku vypracujeme cenovú ponuku poradenstva a po jej akceptácii posunieme informácie našim partnerom, ktorí vypracujú detailnú legálnu štruktúru podnikania s ohľadom na daňové a právne aspekty.

 

Viac na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte nás