Česká republika

Česká republika (Česko)  je stredoeurópsky štát hraničiaci so Slovenskom, Poľskom, Nemeckom a Rakúskom. Česká republika má rozlohu takmer 79000 štvorcových kilometrov a viac než 10,5 milióna obyvateľov. Úradným jazykom je čestina, platidlom je česká koruna (CZK) a hlavným mestom je Praha. Štátnym zriadením je parlamentná demokracia.

Česká republika je atraktívna destinácia pre podnikanie pre slovenských občanov z týchto dôvodov:

– blízska poloha pri Slovensku,
– atraktívnejší ďanový systém,
– jednoduchšia registrácia pre platcu DPH,
– lacnejšie a menej komplikované registrovanie firemných automobilov,
– lepšia reputácia v zahraničí (najmä pre firmy so sídlom v Prahe),
– jednoduché založenie bankového účtu a kvalitné bankové služby.

Základné informácie pre založenie firmy v Českej republike:

 • Druh spoločnosti: S.R.O. (společnost s ručením omedzeným), A.S. (akciová společnost), SE (evropská společnost)
 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: 3-4 týždne (doporučujeme kúpiť ready-made spoločnosť)
 • Typ práva: kontinentálny právny systém (civil law)
 • Výška dane pre firmy: 19%
 • Povinnosť podávať daňové priznanie: áno
 • Povinnosť viesť účtovníctvo: áno
 • Minimálny počet akcionárov (spoločníkov): 1
 • Minimálny počet riaditeľov (konateľov): 1
 • Akciový kapitál: od 200 tisíc KČ (nie je potrebné splatiť pri kúpe ready-made)
  Mena v ktorej môže byť kapitál uvedený: 
 • Verejne dostupný register firiem: áno
 • Povinnosť menovať sekretára spoločnosti: nie
 • Zmena sídla do inej krajiny: nie (áno pri SE)
 • Umiestnenie krajiny na šedej listine OECD: nie
 • Miesto konania valných zhromaždení: v ČR
 • Existencia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so SR a ČR: áno
 • Existencia zmlúv o výmene daňových informácií so SR a ČR: áno
* Cena za založenie prvý rok v ďalších rokoch
S.R.O. 16500KČ -
Ready-made S.R.O. 18900KČ -
Ready-made S.R.O. so sídlom na 2 roky 15900KČ -
A.S. 39500KČ -
Ready-made A.S. 53500KČ -
SE 69500KČ -
Ready-made SE 58500KČ -
Zverenecký fond 59500KČ -

* možnosť platby aj v EUR podľa aktuálneho prepočtu kurzu

V cene sú všetky potrebné dokumenty (notársky overené) na bezproblémové otvorenie bankového účtu.

Ďalšie doplnkové služby:
Zmeny v spoločnosti ako zmena spoločníkov a konateľov od 4000 KČ
Poskytnutie sídla spoločnosti (Praha, Brno, atď) od 450 KČ / mesačne
Registrácia spoločnosti k DPH 2000 KČ
Nominee služby dohodou
Obsluha dátovej schránky dohodou
Vedenie účtovníctva dohodou
Právne služby dohodou
Finančné a daňové poradenstvo dohodou
Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte násBooking.com