Belize

Belize (do roku 1973 Britský Honduras) je stredoamerický štát nachádzajúci sa na východnom pobreží Karibského mora na poloostrove Yucatan, hraničí na severe s Mexikom a na západe s Guatemalou. Belize má rozlohu takmer 23000 štvorcových kilometrov a približne 360 tisíc obyvateľov. Úradným jazykom je angličtina, platidlom je Belizsky dolar (BZD) a hlavným mestom je Belmopan. Štátnym zriadením je parlamentná demokracia premiešaná s konštitutívnou monarchiou na čele s britskou panovníčkou Alžbetou II. (Queen of Belize). Belize patrí pod Commonwealth, Belize bola bývalá britská kolónia a svoju nezávislosť získala v roku 1981.

Belize je obľúbená offshore destinácia pre založenie medzinárodnej obchodnej spoločnosti (IBC), vedenie offshore bankového účtu a ďalších finančých služieb ako sú poisťovne, podielové fondy, nadácie či trusty. Belize ponúka veľmi výhodné podmienky pre IBC a teší sa veľkému záujmu zahraničných podnikateľov.

Základné informácie pre založenie firmy v Belize:

 • Druh spoločnosti: IBC (international business company)
 • Čas potrebný na založenie spoločnosti: 3 dni
 • Typ práva: obyčajové (common law, podobné ako v UK, USA atď.)
 • Výška dane pre firmy: 0%
 • Povinnosť podávať daňové priznanie: nie
 • Povinnosť viesť účtovníctvo: formálne áno, ale nevyžaduje sa jeho predloženie
 • Minimálny počet akcionárov (spoločníkov): 1
 • Minimálny počet riaditeľov (konateľov): 1
 • Akciový kapitál: štandardne 50000USD, nie je povinnosť ho splatiť
 • Mena v ktorej môže byť kapitál uvedený: štandardne USD, ale môže byť ľubovoľná
 • Verejne dostupný register firiem: nie
 • Povinnosť menovať sekretára spoločnosti: nie
 • Zmena sídla do inej krajiny: áno
 • Umiestnenie krajiny na šedej listine OECD: nie
 • Miesto konania valných zhromaždení: kdekoľvek na svete
 • Existencia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so SR a ČR: nie
 • Existencia zmlúv o výmene daňových informácií so SR a ČR: nie
Cena za založenie prvý rok v ďalších rokoch
IBC spoločnosť 999€ 799€
IBC + full nominee služba 1499€ 1099€

V cene sú všetky potrebné dokumenty, kuriér a plné moci pre podnikanie overené apostilom (Certificate of incorporation, Memorandum and Articles of Incorporation, Share Register form, General Power of Attorney atď. v prvom roku podnikania)

Ďalšie doplnkové služby:
Zmeny v spoločnosti ako zmena spoločníkov a konateľov 299€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovaných dokumentov 199€
Vystavenie ďalšej kópie apostilovanej plnej moci 199€
Zmena registračného agenta a sídla spoločnosti 299€
Vystavenie certifikátu „Good Standing” 149€
Vystavenie certifikátu „Incumbency” 149€
Kuriérske služby kvôli doručeniu dokladov od 70€
Ďalšie informácie na osobnom stretnutí
so zástupcom našej spoločnosti.
Kontaktujte násBooking.com